Instalacje odgromowe, przeciwpożarowe

Ochrona odgromowa

To, czy budynek wymaga ochrony odgromowej, zależy od stopnia zagrożenia piorunowego. Określa się je za pomocą wskaźnika zagrożenia piorunowego, w zależności od takich czynników jak: rodzaj budynku, jego wielkość i konstrukcja, wyposażenie, otoczenie (rodzaj zabudowy, drzewa), typ terenu (płaski, górzysty), rejon Polski.

Normy nie wymagają stosowania instalacji odgromowej w budynkach jednorodzinnych do 500 m2. Warto jednak pamiętać, że może jej zażądać firma ubezpieczeniowa.

Ochrona odgromowa może być:

  • zewnętrzna,
  • wewnętrzna.

 

Instalacja odgromowa zewnętrzna

ma na celu przejęcie prądu pochodzącego z wyładowania pioruna i sprowadzenie go do ziemi w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi, konstrukcji budynku oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prąd piorunowy powinien być rozprowadzany jak największą liczbą przewodów. Poza specjalną instalacją odgromową mogą być wykorzystane istniejące elementy przewodzące budynku.

 

Instalacja odgromowa wewnętrzna

zapobiega tworzeniu się tak zwanych przepięć przez wyrównanie potencjałów między wszystkimi instalacjami w budynku. Stosuje się ją niezależnie od tego, czy w budynku jest przewidziana instalacja odgromowa zewnętrzna. Polega na zainstalowaniu w budynku połączeń wyrównawczych (szyny ekwipotencjalnej z zaciskami) i ograniczników przejmujących prąd przepięciowy i odprowadzających go bezpośrednio do uziomu.

Kontakt

RED MEN CONSULTING Marcin Rudziński

ul. Wieniawskiego 7

58-306 Wałbrzych

NIP 8862797101

e-mail: redmen.mr@wp.pl

biuro: tel. +48 535 042 442

biuro czynne w godz. 7:00-15:00